Administratie

 

Anul acesta, veniturile prognozate pentru orașul Mizil se cifrează la 40.300, 70 (mii lei), acești bani fiind pentru sectoarele de funcționare și dezvoltare. Din total, veniturile proprii reprezintă numai 15.701,52 (mii lei).

Demn de precizat, la capitolul Cheltuieli socla-culturale, totalul este de 8.305 (mii lei), din care la învățământ- 1.566 (mii lei).

La servicii, dezvoltare publică, suma este de 3111, 4 (mii lei). Acțiuni economice: 14372 (mii lei), toți acești bani fiind, de fat direcționați către străzi (1132- cheltuieli de personal SPGC; bunuri și servicii- 1020 etc).

Totalul cheltuielilor la sectiunea dezvoltare și funcționare a fost calculat la 40.300,70 (mii lei).

La capitolul investiții- lucrări în continuare: 491,2 (mii lei), din care finanțare PNDL 159, 2 (mii lei) și finanțări din fonduri UE 314(mii lei).

Lucrări noi: total: 4152, 6 (mii lei). Din total, 1985,7 (mii lei) reprezintă suma alocată pentru proiectul de execuție Creșterea eficienței energetice la Spitalul Orășenesc Sf Filofteia. Alți bani, anume 501 (mii lei) vor merge pentru reabilitarea, dotarea, extinderea și modernizarea grădiniței cu program prelungit nr 5, iar 1665, 9 (mii lei) pentru Proiect Tehnic și execuție a investiției care vizează reabilitarea, modernizarea și extinderea Liceului Tehnologic TASE DUMITRESCU.

De la Consiliul Județean, Mizilul primește anul acesta, 2366 (mii lei)- sume defalcate din TVA, bani care vizează acoperirea cheltuielilor pentru protecția copilului, centre pentru persoane cu dizabilități, indemnizații pentru persoane cu handicap grav și însoțitori.

La finele lunii trecute, consilierii locali din Sinaia și-au dat acordul pentru HCL60, care are în vedere un proiect provocator și care readuce n actualitate pagini din istoria orașului.

Iată ce prevede Hotărârea de Consiliu: "Amenajare Grădina publică "Parc Ştirbei"- Axa prioritară 5 - Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural Prioritatea de Investiţii 5.2 - Realizarea de acţiuni destinate îmbunătăţirii mediului urban, revitalizării oraşelor, regenerării şi decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului şi promovării măsurilor de reducere a zgomotului Apel de proiecte: PORJ2017/5/5.2/2 – Regiuni.  Contract de finanțare nr. 3757/08.02.2019, cod SMIS 118897.

 Amenajare Grădina publică „Parc Știrbei”, ȋn cuantum de 7.535.154,96 lei (inclusiv TVA) conform anexei nr.1 la prezentul proiect.

Art. 3. al HCL prevede: Se aprobă contribuția proprie în proiect a ORAȘULUI SINAIA, în cuantum de 474.165,79 lei (inclusiv TVA) reprezentând cofinanțarea proiectului Amenajare Grădina publică „Parc Știrbei”” ce implică achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului de 330.063,97 lei, inclusiv TVA, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului de 144.101,82 lei, inclusiv TVA.

Parcul Știrbei se află în zona construită protejată - Ansamblu urban II, clasat în Lista monumentelor istorice cu codul de listă: PH-II-a-B-16632, care suprapune rezervații de arhitectură cu zone de valoare peisagistică ridicată. Parcul cuprinde un monument istoric: capela romano-catolică clasată cu cod de listă PH-II-m-B-16699 și se învecinează, la limita estică cu Vila Alina Știrbei PH-II-m-A-16657, clădiri ce fac parte din vechiul ansamblu al domeniului Stirbei, din Sinaia (primaria-sinaia.ro)

Primul edificiu din Sinaia, Castelul Știrbei

În centrul orașului Sinaia, în spatele hotelului Montana, se află una dintre primele case edificate în Sinaia anului 1875, „Castelul Știrbei”, casa Alinei Știrbei și a generalului Ioan Emanoil Florescu. De la Dimitrie Ghica, în 1864, promotorul ideii de a crea o staţiune de vilegiatură pe Valea Prahovei, la Carol I, în 1866, anul înscăunării, care face prima sa vizită la munte, la Mânăstirea Sinaia și rămâne impresionat de frumusețea locurilor, s-a conturat ideea înființării stațiunii Sinaia. 

Terenul destinat viitorului domeniu Știrbei a fost cumpărat de către generalul Ioan Emanoil Florescu ca urmare a anunțului făcut în decembrie 1870, de către Eforia Spitalelor Civile, prin care se invită elita socială românească să își construiască o casă în Sinaia, viitoarea reședință de vară a prințului Carol I și stațiune de vilegiatură, unde se punea și piatra de temelie a Castelului Peleș, locul unde „opera abilă a omului şi binefacerile civilizaţiei se aliază cu măreţia naturii", așa cum scrie presa străină a vremii, respectiv  „L'Independence Roumaine” (sursa: http://merg.in ). Localitatea Sinaia a luat naștere administrativ printr-o lege adoptată în 1872 care le permitea noilor veniți să cumpere pământ în „vatra mânăstirii Sinaia” și să desfășoare activităși comerciale pe acesta. Carol I a rămas uimit de calitățile aerului și ale apei, de peisajul pe care-l ofereau Munţii Bucegi şi de serenitatea pe care o lăsa în suflet aşezământul monahal Sinaia prin atmosfera creată de Mânăstirea Sinaia. După luarea deciziei de construire a unei reşedinţe domneşti în zonă, demnitarii vremii au luat exemplul principelui, astfel încât centrul localitatății Sinaia avea să găzduiască toate somitățile.  

 

Foto: BOGDAN BOTOFEI  / merg.in

 

Primăria municipiului Ploiești informează cetățenii că, în perioada sărbătorilor pascale, Serviciul Public Local Comunitar de Evidență a Persoanelor Ploiești va funcționa după următorul program special:

SERVICIUL STARE CIVILĂ 26 aprilie 2019 900-1200

-doar înregistrarea deceselor 27 aprilie 2019 9.00-12.00 -doar înregistrarea deceselor

28 aprilie 2019- închis

29 aprilie 2019- 9.00-12.00 -doar înregistrarea deceselor şi primiri dosare în vederea căsătoriei

30 aprilie 2019- 9.00-12.00 -doar înregistrarea deceselor şi primiri dosare în vederea căsătoriei

01 mai 2019- 9.00-12.00 -doar înregistrarea deceselor şi primiri dosare în vederea căsătoriei

SERVICIUL EVIDENŢĂ INFORMATIZATĂ A PERSOANELOR

26 aprilie 2019 - 01-mai-2019 -închis

Autoritățile reamintesc faptul că data de 30 aprilie este declarată, oficial, zi liberă nelucrătoare.

 

Bună idee! Să pui la vedere, pe site-ul administrației, ce și când au făcut primarii din alte vremuri… Se întâmplă asta în cazul Primăriei comunei Cornu, una dintre cele mai frumoase și dezvoltate localități prahovene!

Iată, așadar, lista primarilor și a realizărilor lor, din 1911 până în 1990!

 

ANTON CHIȚULESCU - liberal
1911-1914
Realizări:
- Școala Cornu de Sus;
- Școaladin Cornu de Jos;
- Biserica Cornu deJos;
- Pod Valea Rea.

 

ION RĂDULESCU - liberal
1914-1928
Realizări:
- Bulevard;
- Pod Valea Rea;
- Primărie;

 

NICOLAE ALEXANDRESCU
1929-1931
Realizări:
- Prima punte peste apa Câmpinița.

 

Ion Rădulescu-liberal

1934-1940

Realizări:
- Pod Frăsinet;
- Pod Breaza;
- Parc;
- Școala nouă Cornu de Jos;
- Căminul Cultural;
- Electricitate Cornu de Jos;

 

DUMITRU MANTA - Frontul plugarilor
1946-1951
Realizări:
- Grajd comunal;
- Deviere drum Stoicescu;

 

ION LAZĂR

1954-1959
Realizări:
- Electricitate Cornu de Sus;
- Terminat Caminul Cultural;

 

ION HORNEA
1959-1967
Realizări:
- Saivan;
- Modernizare parc;
- Plantație pomi Ghimileică;

 

GHEORGHE IANCU
1967-1990
Realizări:
1969 - Magazin Cornu de Sus;
          - Școala Gen. Cornu de Jos;
1972 - Asfaltat drumul principal;
1975 - Betonat șosele;
1976 - Grădinița Cornu de Jos;
1977 - Magazin Lunca Cornului;
1978 - Dispensar comunal;
         - PTTR;
1979 - Centrala termica Centrul Civic;
1980-1989 - Blocuri 1-6 cu spații comerciale.

 

foto: primariacornu.ro

Zilele trecute, consilierii locali din Păulești au dezbătut și aprobat Bugetul de care dispune localitatea în acest an. Astfel, Veiturile totale (egale cu suma destinată cheltuileilor) este de 28.000 mii lei.

Veniturile curente sunt în sumă de 20.196 mii lei, iar sumele defalcate din impozitul pe venit- 4.853 mii lei. Potrivit documentelor oficiale, comuna va beneficia de finanțare prin PNDL în valoare de 7.804 mii lei.

În ceea ce privește cheltuielile, sunt de remarcat domeniile care vor primi cei mai multi bani. Anume: învățământul- 2.721 mii lei, cultură- 3.155 mii lei, asistență socială- 1.090 mii lei, servicii de dezvolatre publică- 2.625 mii lei.

 

 

Primarul din Aluniș, Iulian-Cristian-Bîgiu, are cu ce să se laude. În cel mai bun sens al cuvântului.

Investiţii ale autorităţilor publice în anul 2018:

Obiective de investiţii finalizate în curssul anului precedent: 1. Înfiinţare distribuţie alimentare cu apă în comuna Aluniș-Etapa I-sat Ostrovu; 2. Modernizare drum local Uliţă Giumuc; 3. Reparaţii curente la Grădiniţa cu program normal sat Ostrovu; 4. Achiziţie buldoexcavator; 5. Modernizare iluminat public cu lămpi multiled.

În intervalul menționat, au fost demarate mai multe obiective de investiţii: 1. Modernizare drum local Uliţă Popa Stelian; 2. Modernizare drum local Uliţă Tisa Mică; 3. Modernizare drum local Uliţă Tisa Mare; 4. Desfiinţare pod şi construire pod peste pârâul Cărpinoasa.

Așadar, aici timpul un stă-n loc și lucrurile se fac și odată cu ele, necesari pași spre modernizarea counei.

 

23 aprilie 2019: Ploieștenii, invitați de autorități să dezbată BUGETUL . Evenimentul are loc de la ora 18.00, la Teatrul TOMA CARAGIU.

Potrivit precizărilor din partea administrației, recomandările se formulează în scris (semnat, datat și cu datele de contact ale semnatarului).și sedepun personal sau se trimit prin poștă la Sediul Primăriei.- Piața Eroilor nr1A sau în format electronic, pe adresa de e-mail: comunicare@ploiești.ro.

 

O comună unde lucrurile sunt la locul lor. Se vede asta din buget și din interesul administrației pentru învățământ, de exemplu.

Astfel, anul acesta, potrivit proiectului d ebuget, veniturile totale pentru comuna Blejoi sunt în sumă de 23.900.000,00 lei, dintre care veniturile curentesunt de 23.880.000,00 lei. Din acestea, veniturile fiscale reprezintă suma de 22.511.000,00 lei.

Potrivit datelor publicate pe site-ul Primăriei, sumele din impozitul pe venit, profit, câștiguri din capital-persoane fizice sunt de 9.691.000,00 lei, iar impoizitul pe venit din transferuri de proprietăți imobiliare din patrimoniul personal-60.000,00 lei.

Prevederi: Pentru semestrul I- venituri totale- 5.223.000,00 lei.

Demn de luat în seamă, în acest context, învățământul din Blejoi va primi anul acesta 1.581.000,00 lei.Totodată, autoritățile și-au propus să aloce 750.000,00 lei pentru alimentarea cu apă și amenajări hidrografice.

 

Foto: primariablejoi.ro

IMPORTANT! Stimați cetățeni, administrația locală a orașului Comarnic vă reamintește că cererile de acordare a sprijinului constând în LEMNE DE FOC, pentru anul 2019, se depun în această perioadă la Registratura Primăriei Comarnic -strada Republicii, nr 104.

Puteți depune actele până pe data de 15 Iulie a.c.!

Vorba proverbului, fă-ți, române, vara sanie și iarna car!!!

 

foto: Facebook

 

Un loc ce ar merita să acceadă la titlul de perlă a turismului balnear, orașul Slănic nu este racordat la rețeaua de alimentare cu gaze naturale.

Concret, în Strategia de Dezvoltare pentru perioada 2017-2024 este notat astfel: Există în acest sens un proiect inițiat de catre CJ Prahova prin parteneriat cu 9 localități printre care și Slănicul. În acest moment proiectul, este la stadiul de Studiu de Fezabilitate, a fost aproat de către Consiliul Județean, urmând etapele de proiectare și execuție.

Autoritățile locale confirmă că majoritatea apartamentelor sunt dotate cu centrală pe multicombustibil solid, centrale electrice sau sobe.

Conform mențiunilor din Planul Urbanistic General (PUG - proiect actualizare), în zona centrală a orasului Slanic reţelele de distribuţie gaze naturale nu exista. Se intentioneaza pe viitor, pentru a crește calitatea vieții cetățenilor, implementarea unor proiecte de dezvoltare pentru atingerea obiectivului strategic 1 „Dezvoltare și regenerare urbană” si a obiectivului specific „Dezvoltarea infrastructurii”.

Informațiile sunt consemnate în Strategia de Dezvoltare pentru perioada 2017-2024, (sursa: primariaslanic.ro).

Într-o discuție telefonică, viceprimarul orașului, dl Laurențiu Mare a confirmat faptul că da, în acest moment, în anul de grație 2019, Slănicul NU are rețea de alimentare cu gaze. Edilul a precizat de asemenea următoarele: «Suntem asociați cu mai multe localități, preum Dumbrăvești, Ștefănești, Bertea, Vâlcănești, Cocorăștii Mislii etc pentru un proiect mai amplu pentru alimentarea cu gaze a întregii zone. Pentru Studiul de Fezabilitate aflat în lucru; Slănicul a contribuit cu cca 8.000 de lei. În condițiile de față, sperăm ca în perioada următoare, în anii care vin să avem gaze. Sperăm să se întâmple într-o bună zi.Amai existat o tentaivă, undeva prin anii '90, dar atunci lucrurile s-au împiedicat și… acum încă aștepăm să avem gaze. Dar suntem optimiști. Eu cred că nu va mai dura foarte mult».

 

 

Surse foto: YouTube, niad travel

MUNICIPIUL PLOIEȘTI/cabinet primar, în calitate de Beneficiar, alături de Fundația Terra Mileniul III implementează în perioada noiembrie 2018 – martie 2020 proiectul „Proetic: etică + transparență + integritate – corupție”, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

Miercuri, 10 aprilie 2019, ora 13:00, la sediul Primăriei Municipiului Ploiești, sala de sedinte de la sediul Primariei Municipiului Ploiești din Piața Eroilor nr. 1A, va avea loc conferința de lansare a proiectului.

Așa cum anunță organizatorii, sunt așteptate 20 de persoane, membri ai echipei de implementare, reprezentanți ai administrației publice, ai societății civile, persoane din grupul țintă, precum și reprezentanți ai mass-mediei.

Vor fi abordate teme precum: activitățile derulate în cadrul proiectului, serviciile oferite în cadrul acestuia, partenerii implicați, instrumentele care vor fi realizate prin proiect, rezultatele și indicatorii stabiliți ce se doresc a fi atinși prin intermediul proiectului.

Concret, agenda evenimentului Despre proiect „Proetic: etică + transparență + integritate – corupție” constituie un proiect prin care o instituție publică și o organizație non-guvernamentală vor adopta o serie de măsuri menite să prevină corupția și să crească nivelul de educație al personalului care își desfășoară activitatea în instituții publice și nu numai prin aplicarea normelor, măsurilor și procedurilor în materie de etică, integritate și anticorupție.

 

sursa foto: www.ploiesti.ro

Pagini