Administratie

Primăria Municipiului Ploiești, prin Direcția Tehnic – Investiții, informează cetățenii că, începând cu data de 11.02.2019, se vor executa lucrări de reparații pe Bulevardul Republicii, între strada Amaradiei și strada Gilortului.

Lucrările vor fi executate de S.C. DELTA ACM’ 93 SA în baza contractului având ca obiect “Delegarea gestiunii serviciului de construire, modernizare, reparare și întreținere rețele stradale, lucrări de artă, parcări ( cu excepția celor aflate în administrarea altor entități) aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiești, inclusiv echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier urban”.

Sursa foto: prahovabusiness.ro

 

 

În cursul anului 2018, prefectul judetului Prahova, Madalina Lupea, prin intermediul structurilor de specialitate, a verificat sub aspectul legalităţii, un număr de 54.106 acte administrative, transmise de cele 104 unităţi administrativ – teritoriale şi consiliul judeţean, după cum urmează:

 

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI JUDEŢEAN ŞI CONSILIILOR LOCALE:

• 200 hotărâri ale consiliului judeţean;

• 812 hotărâri ale consiliilor locale de municipii;

• 2050 hotărâri ale consiliilor locale de oraşe;

• 5502 hotărâri ale consiliilor locale de comune;

 

DISPOZIŢII EMISE DE PRIMARI:

• 486 dispoziţii ale preşedintelui consiliului judeţean;

• 18602 dispoziţii emise de primarii municipiilor;

• 6764 dispoziţii emise de primarii oraselor;

• 19690 dispoziţii emise de primarii comunelor;

 

Verificarea legalităţii actelor administrative sus menţionate s-a efectuat la sediul Instituţiei prefectului; exercitarea controlului de legalitate a avut în vedere următoarele aspecte:

- respectarea de către autorităţile administraţiei publice locale emitente a prevederilor legale aplicabile în materie;

- interpretarea şi aplicarea corectă a actelor normative în acord cu prevederile descentralizării, autonomiei locale, legalităţii şi al consultării cetăţenilor în soluţionarea problemelor locale;

- respectarea de către autorităţile administraţiei publice locale emitente a termenului de comunicare a actelor administrative;

- respectarea condițiilor de formă impuse de Legea nr. 24/2000 privind tehnica legislativă și a procedurii prevăzută de Legea administrației publice locale nr. 215/2001, pentru adoptarea, respectiv emiterea actelor administrative, o atenție deosebită fiind acordată asigurării transparenței actului decizional;

- adoptarea, respectiv emiterea actelor administrative în acord cu legislaţia europeană, eliminarea discriminărilor şi barierelor pe considerente de cetăţenie, domiciliu, între cetăţenii Uniunii Europene, indiferent că sunt resortisanţi ai statului roman sau ai altor state membre ale Uniunii Europene.

 

Ca urmare a efectuării controlului de legalitate, s-a constatat că 64 de acte administrative au fost adoptate respectiv emise cu incălcarea dispoziţiilor legale, astfel incât au fost întocmite 50 de proceduri prealabile în urma cărora respectivele acte administrative au fost revocate, iar pentru 14 acte administrative s-au formulat acţiuni la instanţa de contencios administrativ în vederea anulării acestora. Dintre acestea, pâna la această dată, a fost soluţionată definitiv o cauză in favoarea prefectului, iar 13 acţiuni se afla in curs de de soluţionare.

 

De asemenea, ca o consecinţă a incălcării legislaţiei privind emiterea autorizaţiilor de construire, la sesizarea Inspectoratului de Stat in Construcţii, in baza dispoziţiilor Legii nr.50/1991 si ale Legii nr.554/2004, prefectul a formulat un numar de 11 acţiuni la instanţa de contencios administrativ care au ca obiect anularea autorizaţiilor de construire apreciate ca fiind emise nelegal de către primari, iar la această dată dosarele sunt în curs de soluţionare.

 

Motivele de nelegalitate care au determinat intocmirea de proceduri prealabile respectiv formularea de plangeri la instanta de contencios au vizat urmatoarele aspecte:

• stabilirea drepturilor salariale cu încălcarea prevederilor legale privind salariile de incadrare ale functionarilor publici si personalului contractual;

• stabilire impozite şi taxe locale cu incălcarea dispoziţiilor legale;

• adoptarea hotărârilor in domenii în care consiliul local nu are competenţă legală;

• încălcarea normelor de tehnica legislativa la intocmirea actelor administrative;

• concesionare serviciu de gestionare a cainilor fara stăpân;

• stabilirea indemnizaţiilor pentru persoanele cu handicap cu încălcarea prevederilor legale;

• convocarea si desfăşurarea şedinţelor consiliului local cu incălcarea prevederilor legale;

• acte administrative (dispoziţii) neînregistrate in registrul special si neînsoţite de avizul de legalitate al secretarului unităţii administrativ teritoriale;

• inchiriere teren din domeniul public al unităţii administrativ teritoriale fara respectarea dispoziţiilor legale;

• incheiere contracte de achiziţii in afara cadrului legal;

• completarea domeniului public cu incălcarea prevederilor legale;

• aprobare documentaţie de urbanism (PUZ) cu încălcarea prevederilor legale;

• numire curator special cu încălcarea prevederilor legale;

• angajare personal contractual fara concurs. 

 

 

 

 

Salariile angajatilor din Primaria Ploiesti vor fi majorate cu 9,5%, ceea ce va insemna 17 milioane de lei cheltuiti in plus de catre municipalitate in 2019. Mai mult, angajatii institutiei vor beneficia de vouchere de vacanta si norma de hrana. 

Decizia a fost luata astazi, in sedinta Consiliului Local Ploiesti, prin votul majoritatii PSD-ALDE.

Seful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, a fost prezent astazi la bilanțul activității pe anul 2018 al Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Șerban Cantacuzino” al județului Prahova, eveniment la care au mai fost prezenti prefectul Madalina Lupea si presedintele Consiliului Judetean Prahova, Bogdan Toader.

 

Doctorul Raed Arafat a anunțat că, anul acesta, pompierii prahoveni vor primi o parte din cele 500 de autospeciale de intervenție pentru stingerea incendiilor, achiziționate prin Programul Operațional Infrastructură Mare. Și Salvamont Prahova va primi o mașină specială pentru zonele montane, cu toate dotările necesare în vederea recuperării răniților de pe traseele din munții județului nostru. O altă veste bună este că se va lua în discuție solicitarea de creștere a numărului de posturi la Serviciul de Ambulanță Județean Prahova, lucru care va îmbunătăți calitatea actului medical.

 

“Trebuie, însă, să menționez că ISU Prahova a achiziționat, cu fonduri primite de la Consiliul Județean Prahova (50.000 de lei), o cameră de termoviziune care va fi de mare ajutor în cazul căutării pe timp de noapte a persoanelor dispărute, precum și pentru a stabili modul de acțiune în intervențiile de stingere a incendiilor, în funcție de temperatura generată de flăcări și măsurată de aparatul respectiv. Remarcabilă este și reducerea timpilor de intervenție a echipajelor ISU Prahova, atât datorită achiziționării de autospeciale, cât și apariției celor două centre SMURD de la Comarnic și de la Balta Doamnei. Anul acesta, și Centrul ISU de la Mizil va avea parte de reparații capitale și de modernizări, cu finanțare de la Banca Mondială. Pompierii militari prahoveni și toți membrii echipelor de intervenție în situații de urgență merită tot respectul pentru că ne vin în ajutor în momente critice și se sacrifică, deseori, pentru binele nostru!”, scrie presedintele CJ Prahova, Bogdan Toader, pe pagina sa de Facebook.

Sursa foto: Facebook/BogdanToader

Comitetul Director al Asociației Municipiilor din România s-a reunit pentru aa discuta despre bugetul pe 2019, finanțarea UAT-urilor, procentul din impozitul pe venit alocat autorităților publice locale etc.

 

Împreună cu primarii municipiilor reședință de județ din țară, primarul municipiului Ploiesti, Adrian Dobre, a subliniat necesitatea eliminării discrepanțelor între municipii în ceea ce privește impozitul pe venit.

 

“Ca să vă dau un exemplu, cota de impozit pe venit, raportat la cetățean, care revine municipiului Ploiești, nu este nici măcar la jumătate față de cota comunelor Brazi, Ariceștii Rahtivani sau Blejoi. Modificarea legii zonelor metropolitane ar putea reprezenta o soluție în acest sens”, a scris primarul Ploiestiului, Adrian Dobre, pe pagina sa de Facebook.

SC TCE Ploiești a anunțat că, începând de luni, 14 ianuarie, vor fi reluate cursele efectuate de autobuzele 444 b și 32 b.

 

Potrivit anunțului societății de transport din Ploiești, „începând cu data de 14.01.2019, se repune în funcțiune traseul 444 b Rafinorilor - Bariera Rudului”. Pentru această rută vor fi plecări din Rafinorilor la 7:20, 11:45, 12:37, 17:55 și plecari din Bariera Rudului la 12:20, 13:20, 16:15, 18:25.

 

Tot cu aceeași dată va fi repus în circulație traseul 32 b Hale Catedrala – Protan / strada Făgăraș și retur. În acest caz, autobuzele vor pleca de la Hale Catedrala: 7:20; 8:00; 8:30; 14:40; 15:40; 16:40, iar din stația Protan - 7:55; 8:35; 9:05;15:15; 16:15; 17:15.

Consiliul Judetean Prahova s-a întrunit, vineri, în ședință de îndată, pentru aprobarea sumelor acordate de la Guvernul României pentru localitățile din județ.

 

Suma repartizată pentru Prahova a fost de peste 11,5 milioane de lei. Cea mai importantă sumă, de 8.641.396,03 lei a fost repartizată comunelor, iar alte 2.940.000 lei pentru orașe.

 

Astfel, la final de an, vor beneficia de fonduri de la bugetul de stat orașele Azuga (100.000 de lei), Băicoi (500.000 de lei), Boldești - Scăeni (200.000 de lei), Breaza (200.000 de lei), Bușteni (500.000 de lei), Comarnic (200.000 de lei), Mizil (140.000 de lei), Plopeni (200.000 de lei), Sinaia (300.000 de lei), Slănic (150.000 de lei), Urlați (150.000 de lei) și Vălenii de Munte (300.000 de lei).

 

În timpul ședinței, anexa cu sumele alocate de la bugetul de stat a suferit o serie de modificări, la propunerea primarilor.

Autoritățile locale se pregătesc să supraimpoziteze proprietarii clădirilor și terenurilor neîngrijite din Ploiești. Mai multe proiecte urmau să fie pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Ploiești, însă aleșii au convenit să vină cu o nouă formă de proiect într-o ședință viitoare.

 

 

Pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Ploiești au figurat, inițial, 32 de proiecte prin care proprietarii unor clădiri sau terenuri urmau săfie supraimpozitați în 2019. Președintele de ședință al Consiliului Local Ploiești, George Botez, a sugerat faptul că ar fi bine să fie redactat numai un singur proiect care să conțină o anexă cu toate clădirile și terenurile care ar urma să fie supraimpozitate.

 

Lista clădirilor și terenurilor identificate ca neîngrijite include 32 de proprietați care, în funcție de un punctaj stabilit, ar urma ca, din 2019, să fie impozitate cu 200% până la 500%.

SC Transport Călători Express SA anunță ploieștenii că, urmare a începerii lucrărilor de demolare a așa-zisului pod de lemn, vor exista modificări cu privire la două trasee.

 

Astfel, potrivit TCE Ploiești, „în perioada 11.12.2018 (ora 10:00) - 16.12.2018, ca urmare a lucrărilor de demolare a „Podului de lemn”, traseele 444/444b RAFINORILOR - GARA SUD / BAR.RUDULUI nu vor mai avea capat de linie in statia Rafinorilor”.

 

Călătorii vor fi îmbarcați/debarcați pe strada Marin Mehedințeanu, la baza „Podului de lemn”, a mai precizat TCE Ploiești.

Aleșii locali ploieșteni s-au reunit luni, în ședință extrordinară a Consiliului Local Ploiești, pe ordinea de zi figurând un singur proiect, respectiv trecerea în domeniul privat a mai multor bunuri de la depoul TCE de la Podul Înalt, în vederea casării acestora.

 

Subiectul a trezit lungi discuții controversate, pe motiv că activitatea troleibuzelor nu s-ar mai putea realiza, în cazul în care dispar birourile administrative sau stația de apă.

 

După lungi discuții însă, proiectul a fost aprobat cu 20 de voturi pentru și două abțineri.

Primarul Municipiului Ploiești, domnul Adrian Florin Dobre,  a verificat  personal starea de salubritate a municipiului Ploiești, în cadrul unei acțiuni de control pe care a dispus-o, noaptea trecută, Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești și Poliției Locale Ploiești.

 

„Verificarea s-a derulat în zonele unde nu s-a respectat graficul de colectare a deșeurilor menajere, respectiv pe străzile cu unități locative individuale, cât și la nivelul platformelor destinate colectării deșeurilor, aferente blocurilor, iar în urma acestei acțiuni au fost acordate 42 de sancțiuni contravenționale operatorului de salubritate, valoarea acestora fiind de 94.000 lei”, a precizat Primăria Ploiești, într-un comunicat de presă.

 

 

În cadrul unei conferințe de presă pe care a susținut-o, astăzi, la sediul primăriei, primarul Adrian Florin Dobre și–a exprimat nemulțumirea față de modul în care se desfășoară serviciul public de salubritate, la nivelul municipiului. Totodată,  a declarat ferm că nu vor înceta acțiunile de control, în oraș, până când nu se va constata că acest serviciu public se desfășoară  corespunzător. 

 

Mâine, primarul Adrian Florin Dobre se va întâlni, de urgență, cu reprezentanții Asociației de Dezvoltare Intercomunitara “Parteneriatul pentru managementul deseurilor Prahova” în vederea  analizării situației serviciului de salubritate și stabilirea măsurilor legale, care se impun în vederea soluționării acestei probleme cu care se confruntă municipiul Ploiești.

 

“Sper să se ia decizia corespunzătoare pentru Ploiești, dar și pentru localitățile limitrofe, care se află sub contract cu același operator și care, în prezent, se confruntă cu aceeași problemă”, a precizat primarul municipiului Ploiești, domnul Adrian Florin Dobre.

 

Primarul Adrian Florin Dobre a mai declarat că, intenționează să demareze un sondaj de opinie din care să reiasă dacă ploieștenii sunt sau nu mulțumiți de modalitatea în care se asigură serviciul de salubritate.

 

 

„Luăm în calcul și o campanie de strângere de semnături, în vederea luării unei decizii transparente privind contractul actual pe care municipalitatea îl are în derulare cu operatorul de salubritate și fac un apel la sprijin din partea cetățenilor în acest sens. Cert este că, ploieștenii trebuie să aibă un serviciu de salubritate îmbunătățit, iar în situația actuală, operatorul a depășit orice limită ”, a conchis primarul Adrian Florin Dobre.

Pagini