Comuna Brebu și-a înființat echipă mobilă pentru intervenția de urgență în caz de violență domestică

Comuna Brebu și-a înființat echipă mobilă pentru intervenția de urgență în caz de violență domestică

Versiune tiparPDF version

 

In ultima vreme, la nivel national, numarul cazurilor de violenta in familie a crescut alarmant. Aproape ca nu e zi sa nu auzim despre drame sau chiar tragedii care sfasie vieti si lasa pe drumuri copii sau batrani in crunta suferinta. In situatia de fata, societatea e datoare sa se implice, sa treaca la masuri concrete.

In cursul lunii martie a.c., consilierii locali din comuna Brebu (ca si in cazul multor alte localitati din tara) au adoptat HOTARAREA NR. 16 privind aprobarea componentei echipei mobile pentru interventia de urgenta in cazurile de violenta domestica pe raza Comunei Brebu

Astfel, avand in vedere: -expunerea de motive nr. 3843/12.03.2019 a primarului comunei Brebu, dr. ing. Ungureanu Adrian; -raportul comisiei de specialitate din cadrul consiliului local nr. 28/20.03.2019; -avizul secretarului Comunei Brebu nr. 3870/12.03.2019; -raportul de specialitate al biroului financiar contabil impozite si taxe nr. 3864/12.03.2019; -Strategia de locala de dezvoltare a Comunei Brebu, aprobata prin Hotararea Consiliului Local al Comunei Brebu nr. 29/22.05.2018; -Ordinul nr. 2525/2018 emis de Ministerul Muncii si Justitiei Sociale pentru interventia de urgenta in cazurile de violenta domestica; -Ordinul comun nr. 146/2578/2018 emis de Ministerul Afacerilor Interne si Ministerul Muncii si Justitiei Sociale privind modalitatea de gestionare a cazurilor de violenta domnestica de catre politisti; -prevederile art. 75, 76, 77 si 78 din Legea asistentei sociale nr. 292/20.12.2011, cu modificarile si completarile ulterioare; -Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea si combaterea violentei domestice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; In temeiul art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 2, art. 45 alin. (1) si ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

Consiliul Local Brebu a hotarat:

Art.1.-Se aproba componenta echipei mobile pentru interventia de urgenta in cazurile de violenta domestica pe raza Comunei Brebu, formata din: 1. Neculau Ionela Lorena – inspector compartiment asistenta sociala si autoritate tutelara – coordonatorul echipei; 2. Cretu Madalina Ionela – inspector compartiment cadastru si registru agricol – membru 3. Ciudin Ilie – inspector de specialitate compartiment relatii cu publicul, registratura si arhiva – membru 4. Iorga Cristian Mihai – politist local compartiment politia locala – membru; 5. Tanase Valentin Marian – sef formatie muncitori compartiment administrativ – membru

Art.2.-Transportul echipei mobile pentru interventia de urgenta in cazurile de violenta domestica in Comuna Brebu, se realizeaza cu mijloace de transport din dotarea Primariei Comunei Brebu, care sa asigure securitatea atat a victimei, cat si a echipei mobile.

Art.3.-Semnalarea situatiilor urgente de violenta domestica pentru care este necesar sprijinul din partea echipei mobile se realizeaza prin intermediul liniilor telefonice ale institutiilor publice abilitate sa intervina in cazurile de violenta domestica, respectiv la numarul 0244/357521 – Primaria Comunei Brebu, precum si la solicitarea organelor de politie de pe raza Comunei Brebu.

sursa foto: ziare.com