Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova, instituția cu cel mai bogat și patrimoniu specific înmormântărilor tumulare din Epoca Bronzului

Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova, instituția cu cel mai bogat și patrimoniu specific înmormântărilor tumulare din Epoca Bronzului

Versiune tiparPDF version

Cercetătorii prahoveni nu au odihnă și parcă și pământul le-nțelege voia și scoate la iveală aici, la doi pași, mărturii uluitoare din vremuri imemoriale...

Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova anunță că, în a doua parte a lunii martie și începutul lunii aprilie ale acestui an au fost realizate mai multe cercetări arheologice preventive în localitea Strejnicu (jud. Prahova), având ca obiectiv descărcarea de sarcină arheologică a unui teren pe care se afla un tumul din pământ datând din perioada timpurie a epocii bronzului (3000-2500 î.Hr.).

Colectivul de cercetare a fost format din arheologii: cercetător științific dr. Alin Frînculeasa, Octav Negrea și restauratorul Claudia Dumitrescu din cadrul Muzeului Județean de Istorie și Arheologie Prahova.

Așa cum reiese din studiile de specialitate întreprinse, tumulul a fost ridicat pentru înmormântarea unui individ adult care, probabil, făcea parte din societatea de elită a epocii. Individul atribuit înmormântării principale era unul masiv, de sex masculin, iar în apropierea umărului drept se afla depus un bulgăre de ocru. Ulterior, aceeași movilă a fost utilizată pentru o înmormântare secundară din aceeași epocă. În sec. II-III d.Hr. în movilă au mai fost înmormântate două persoane, respectiv un individ adult și un copil, alături de care se aflau depuse un vas lucrat manual, un cuțit din fier și 5 astragale de ovi-caprine.

Demn de precizta, mormântul aparține culturii sarmatice, care cunoaște în această epocă o importantă prezență în zona de câmpie a Munteniei.

Important: Cercetările argheologice din acest tumul vin să completeze o serie amplă de descoperiri asemănătoare realizate în ultimii ani de arheologii muzeului din Ploiești în localitățile: Ariceștii-Rahtivani, Blejoi, Păulești, Strejnicu, Târgșoru Vechi, Nedelea și Ploiești.

Grație acestor cercetări, în acest moment Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova se consacră drept instituția cu cel mai bogat și reprezentativ patrimoniu specific înmormântărilor tumulare de la începutul epocii bronzului.

Felicitări! Așteptăm cu interes și alte noi descoperiri și dovezi ale vechimii noastre pe aceste plaiuri!

 

Foto: Muzeul Judetean de Istorie si Arheologie Prahova