Primăria Municipiului Ploiești informează ploieștenii că s-a aprobat acordul de parteneriat cu Ministerul Educației Naționale, în vederea implementării în comun a proiectului Construire grădiniță cu program normal nr. 41, pe Aleea Laurilor. Investiția se va derula prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale.

Construcția va avea destinația de grădiniță cu program normal, cu o capacitate funcțională de 2 săli de grupă, a câte 20 copii. Totodată, clădirea va beneficia de un spațiu multifuncțional, luminat și ventilat, cu ferestre atât la parter, cât și la partea superioară. Deschiderea acestora se va face cu comandă electrică.

Spațiul multifuncțional este conceput și mobilat astfel încât să asigure și desfășurarea unor activități sportive. Sălile de grupă, situate pe două părți ale spațiului multifuncțional, vor fi dotate cu grup sanitar propriu și vor fi luminate prin ferestre luminoase, largi, care să asigure confort.

 

Ministerul Educației Naționale, prin Unitatea de Management al Proiectelor pentru Modernizarea Rețelei Școlare și Universitare (MEN-UMPMRSU), a finalizat deja procedura de achiziție de lucrări pentru obiectivul amintit, contractul de execuție fiind încheiat cu firma S.C. GATMAT PROD S.R.L.

Pentru acest obiectiv vor fi executate lucrări care vor fi suportate din fonduri MEN-UMPMRSU și lucrări susținute din fonduri locale.

 

Concret, din fonduri MEN-UMPMRSU se vor executa, în principal, lucrările de edificare a clădirii (aria construită de 295mp) și instalațiile interioare aferente.

 

Din fondurile locale, vor fi executate lucrări exterioare precum, sistematizare verticală, amenajare alei pietonale, platformă gunoi, împrejmuire incintă, loc de joacă, spații verzi, branșamente la utilități (energie electrica, gaze, apa), instalație de utilizare gaze naturale și dotare cu echipamente- centrală termică.

 

Obiectivul proiectului îl constituie îmbunătățirea calității infrastructurii educaționale, astfel încât aceasta să ajungă la un standard optim de funcționare, prin asigurarea funcțiunilor și dotărilor necesare, precum și asigurarea condițiilor de rezistență, stabilitate, finisare, utilități și dotare, în conformitate cu prevederile legale, pentru obținerea autorizației de funcționare sanitare și ISU.

 

Primăria Municipiului Ploiești va depune spre finanțare prin Programul Operațional Regional Axa prioritară, Obiectiv specific 4.1, până în data de 29.03.2019, proiectul “REABILITARE BAZĂ MATERIALĂ TRANSPORT AUTO (DEPOU TRAMVAIE ȘI AUTOBAZĂ TROLEIBUZE ȘI AUTOBUZE)”.

Având în vedere proiectele privind achiziționarea de tramvaie, troleibuze și autobuze electrice, precum și faptul că, depoul de tramvaie și autobaza de troleibuze și autobuze nu corespund cerințelor actuale de funcționare și sunt într-o stare avansată de degradare, este necesară reabilitarea și consolidarea acestora.

Obiectivul major al proiectelor depuse pentru atragerea de fonduri europene pe axa de mobilitate, de către Primăria Municipiului Ploiești, este reducerea emisiilor de CO2 și implicit reducerea poluării. Vorbim de fluidizarea traficului, modernizarea parcului auto pentru transportul în comun, încurajarea folosirii transportului în comun, elemente care duc la reducerea poluării. Și bineînțeles, de impactul pozitiv asupra aspectului zonei, prin modernizarea depourilor respective”, declară primarul Municipiului Ploiești, domnul Adrian Florin Dobre.

Concret, prin acest proiect de impact se vor realiza următoarele activități principale:

 • modernizarea depoului de tramvaie;

 • construire autobază pentru troleibuze și autobuze.

   

Reabilitarea bazei materiale și de transport depou tramvaie-Găgeni are ca activități :

 • Modernizare clădire administrativă depou;

 • Modernizare spații de garare/parcare a tramvaielor în incinta depoului;

 • Modernizare hale reparații tramvaie;

 • Modernizare instalații automatizate de spălat tramvaie;

 • Modernizare fir contact Depou-Ieșire Castor;

 • Modernizare cale de rulare Depou-Ieșire Castor;

 • Modernizare stații de redresare (4 buc) și rețea de alimentare;

 • Dotare cu mecanisme de ridicare (ridicătoare, poduri rulante), strung de bandaje, presa de bandaje, strung universal, freza universală;

 • Achiziție multifuncțional pentru tractare, deszăpezire, curățare linie și intervenții la rețeaua de contact;

 • Sisteme de încălzire și ventilație corespunzătoare.

 

Construirea autobazei pentru troleibuze și autobuze include următoarele activități:

 • realizarea clădirii administrative a autobazei;

 • construirea spațiilor de garare/parcare a mijloacelor de transport din incinta autobazei, inclusiv parcări, rețea de contact pentru troleibuz;

 • instalarea de stații de alimentare pentru autobuzele electrice;

 • achiziționarea/montajul de mașini-unelte și echipamente de diagnostic pentru atelierele interne de reparații ale mijloacelor de transport public;

 • crearea instalațiilor automatizate de spălat vehicule de transport public.

 

Sursa foto: TransPloiesti

 

Vineri, 22 martie 2019, la Ploiești a avut loc seminarul "Investește pentru viitor’’.

Evenimentula fost organizat de Ministerul pentru Mediu de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, în parteneriat cu Bursa de Valori București (BVB).
Acesta este,de fapt, cel de-al doilea, din seria de 9 seminarii organizate la nivel național. Demersul vine în întâmpinarea antreprenorilor, propunându-și să le faciliteze acomodarea cu mecanismele bursiere dedicate dezvoltării afacerilor.

Evenimentul a fost deschis de Radu Oprea, ministrul pentru Mediu de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, care a făcut o prezentare generală a programului, subliniind oportunitățile pe care piața de capital românească le oferă societăților care au proiecte de dezvoltare; înaltul oficial a amintit și despre programul guvernamental "Start-up nation”- implementat cu succes și în Prahova. 

Seminarul "Investește pentru viitor” îi vizează mai ales pe antreprenorii care au idei pentru investiții în dezvoltarea afacerii lor, dar care nu au suficient capital. 
În acest cadru, experții Bursei de Valori București, alături de reprezentanții Ministerului pentru Mediu de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat și antreprenorii din județul Prahova au încercat să identifice programele cele mai potrivite pentru finanțarea afacerilor.

Prezent la acest eveniment, președintele Consiliului Județean Prahova, Bogdan Toader, a explicat că seminarul se dorește a fi o platformă utilă de interacțiune între administrația publică, antreprenoriat și entitățile implicate în piața de capital românească. 
Oficialul s-a arătat, totodată, deschis susținerii mediului antreprenorial local, prezentând și exemplele de bună practică ale parcurilor industriale din județ, devenite etalon pentru ideea de parc industrial.

Dezvoltarea pieţei de capital din România reprezintă unul din elementele de sustenabilitate economică. 
Antreprenorii autohtoni au nevoie de susținere și programe concrete pentru a se dezvolta.Seminarul "Investește pentru viitor’’, desfășurat astăzi la Ploiești, a oferit tocmai acele soluții eficiente de dezvoltare, prin care mediul de afaceri românesc să fie stimulat.

 

Primăria Municipiului Ploiești, prin Direcția Tehnic – Investiții, informează cetățenii că, începând cu data de 18.02.2019, se vor executa lucrări de reparații pe Bulevardul Republicii, între strada Amaradiei și strada Gilortului.

 

Lucrările vor fi executate de S.C. Delta ACM’ 93 SA în baza contractului având ca obiect “Delegarea gestiunii serviciului de construire, modernizare, reparare și întreținere rețele stradale, lucrări de artă, parcări (cu excepția celor aflate în administrarea altor entități) aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiești, inclusiv echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier urban”.

 

Deși se anunțase inițial demararea lucrărilor în data de 11 februarie 2019, condițiile meteorologice nefavorabile nu au permis derularea acestora.

Deciziile bine fundamentate din administrația publică locală se bazează pe o gândire și o pregătire în politici publice, astfel că Institutul pentru Politici Publice (IPP) și Asociația Municipiilor din România (AMR) demarează un proiect național menit să contribuie la creșterea capacității municipiilor în a formula politici publice locale durabile sau a evalua, după caz, impactul acestora, printr-un pachet de activități practice pentru funcționari și aleși.

 

Proiectul Politici publice locale își asumă creșterea calității procesului de fundamentare a deciziilor la nivelul a 103 municipii din România respectiv a sectoarelor municipiului București prin acțiuni concrete, principalele referindu-se la:

-dezvoltarea unui pachet de instrumente (model de referat de specialitate, model de notă de fundamentare pentru acte normative locale, model de expunere de motive, model de document de analiză cost- beneficiu, model de formulare culegere feedback de la personale interesate în procesul de consultare publică, model de propunere de politică publică pentru formularea măsurii într-un act normativ – hotărâre de consiliu local, dispoziție primar, după caz) prin care să se determine standardizarea etapelor ciclului de politici publice parcurs de o primărie și în afara cărora aceasta nu va avea voie să adopte decizii publice

-sprijinirea personalului autorităților locale în folosirea acestor instrumente Instruirea societății civile să exercite presiunea civică necesară respectiv să se implice în formularea și promovarea de politici publice alternative la cele inițiate de autoritățile publice

-revizuirea și publicarea ediției a doua a Manualului de politici publice – instrument dedicat viitorilor specialiști din sectorul public, privat și din domeniul academic

-furnizarea de asistență de specialitate pentru pilotarea instrumentelor de profesionalizare a proceselor decizionale locale pentru un număr de 8 municipii.

În 14 luni de proiect, partenerii urmăresc să determine profesionalizarea proceselor decizionale, de la conlucrarea cu reprezentanții tuturor municipiilor astfel încât să beneficieze de tot pachetul de instrumente și să înțeleagă importanța parcurgerii etapelor necesare elaborării unei politici publice, până la acordarea de asistență tehnică unor municipii – pilot (alese funcție de interes pentru a implementa procedurile) ca să folosească tot instrumentarul oferit în proiect.

Toate experiențele din conlucrarea de pe plan local, dobândite prin proiect, vor fi incluse într-o propunere de act normativ prin care să se instituționalizeze, în toată țara, un mecanism-standard de adoptare a deciziilor bazat pe o fundamentare gândită în termeni de politică – publică.

Impactul estimat al proiectului va fi:

-Grad ridicat de informare/cunoaștere a personalului autorităților publice locale de a profesionaliza procesul decizional local, prin implementarea instrumentelor dezvoltate în cadrul proiectului (minim 100 participanți la workshop-urile regionale)

-Capacitate crescută a organizațiilor neguvernamentale și a partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea politicilor publice (minim 150 de reprezentanți din societatea civilă locală și centrală instruiți în domeniul ciclului politicilor publice)

-3000 de profesioniști din domeniul politicilor publice informați prin materialele produse în proiect

-Minim 5 propuneri alternative, de politici publice existente, venite din partea ONG-urilor și acceptate de autoritățile publice vizate. 

Valoarea contractului de finanțare este de 874.291,99 lei, din care valoare eligibilă nerambursabilă: 856.806,15 lei (valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE: 719.578,88 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național 137.227,27 lei), iar cofinanțarea beneficiarului în valoare de 17.485,84 lei.

Prin rezultatele sale, dar mai ales prin modul activ în care se lucrează cu personalul și decidenții din administrația publică locală și, implicit prin cooptarea interesului de participare în ciclul politicilor publice al ONG-urilor, proiectul contribuie la atingerea obiectivelor Strategiei pentru Consolidarea Administrației Publice 2014 – 2020, cadrul de referință care orientează în prezent reforma administrației publice din România. Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

Viceprimarul municipiului Ploiești, Cristian Mihai Ganea, va participa la inaugurarea locului de joacă modernizat, din cadrul Parcului “Mihai Viteazul”, eveniment care se va desfășura miercuri, 10 octombrie a.c., începând cu ora 12.

 

Noul loc de recreere, destinat copiilor ploieșteni, include 15 elemente de joacă noi, echipamente moderne destinate activităților recreative (complex de joacă cu tobogan tubular, leagăne adaptate pentru vârste diferite, balansoare simple sau pe arc, sistem de cățărare etc.), precum și un pavaj special din cauciuc antitraumă turnat, destinat siguranței celor mici.

 

Proiectul, care a implicat refacerea completă a locului de joacă din cadrul Parcului “Mihai Viteazul”, a fost demarat de municipalitatea ploieșteană în parteneriat cu firma Allianso Business Park – Ploiesti West Park, care a asigurat prin sponsorizare investiția respectivă.

 

Municipalitatea ploieșteană va continua derularea unor investiții similare, în vederea realizării la nivelul comunității locale a cât mai multor locuri de joacă sau zone de recreere și agrement, moderne și sigure.

Primăria Municipiului Ploiești, prin Direcția Tehnic – Investiții, informează cetățenii că au demarat lucrări de investiții pe străzile Vaslui, Verii, Faurari si Intrarea Prundului.

 

Lucrările sunt executate de S.C. DELTA ACM’ 93 SA în baza contractului având ca obiect “Delegarea gestiunii serviciului de construire, modernizare, reparare și întreținere rețele stradale, lucrări de artă, parcări (cu excepția celor aflate în administrarea altor entități) aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiești, inclusiv echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier urban”.

Primăria Municipiului Ploiești, prin Direcția Tehnic – Investiții, informează cetățenii că, începând de luni, 30 iulie 2018, se vor executa lucrări de întreținere, reparații - asfaltare pe strada Bobâlna.

 

Lucrările vor fi executate de S.C. DELTA ACM’ 93 SA în baza contractului având ca obiect “Delegarea gestiunii serviciului de construire, modernizare, reparare și întreținere rețele stradale, lucrări de artă, parcări (cu excepția celor aflate în administrarea altor entități) aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiești, inclusiv echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier urban”. 

Primăria Breaza a anunțat că, în ședința din luna aprilie a Consiliului Local, intenționează promovarea unui proiect de hotărâre prin care impozitele să crească cu 500% în cazul clădirilor și terenurilor neîngrijite.

 

Un astfel de proiect a fost adoptat de mai mulți ani la nivelul mai multor localități din Prahova, inclusiv la Ploiești, însă momentan nu a fost pus în aplicare pe motiv că este destul de complicat să identifici clădirile neîngrijite.

 

Potrivit anunțului Primăriei Breaza, cei interesati pot trimite in scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare privind acest proiect de hotărâre, până cel târziu la data de 19 aprilie 2018.

 

Propunerile pot fi trimise pe adresa Primăriei Breaza.

Guvernul a modificat și completat legislația achizițiilor publice, pentru a simplifica, clarifica și corela unele prevederi, precum și pentru a reduce termenele în procesul de atribuire a contractelor publice.

 

Ordonanța de urgență adoptată are în vedere corelarea, inclusiv în sensul urmărit de legislația europeană, și clarificarea prevederilor din cele trei legi - Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, precum și Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluționare a Contestațiilor, întrucât anumite prevederi ale acestora au fost modificate pe parcursul procesului de adoptare în Parlament.

 

Un element de noutate al acestei ordonanțe este crearea cadrului legal care va permite, ulterior, prin detalierea în legislația secundară, încheierea de contracte fără publicarea prealabilă în SEAP a anunțului și documentației. Este vorba aici despre achizițiile directe mici realizate de autoritățile contractante, în cazul cărora utilizarea platformei electronice actuale s-a dovedit a nu aduce eficiență, ci mai degraba o birocratizare inutilă. Sunt clarificate condiţiile şi modalităţile de aplicare a procedurii simplificate, stabilindu-se clar că această procedură se aplică pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică, a acordurilor-cadru şi a concursurilor de soluţii a căror valoare estimată este mai mică decât pragurile prevăzute de lege. Procedura simplificată reprezintă modalitatea de realizare a achizițiilor publice sub pragurile impuse de legislația europeană, prin publicare numai la nivel național și cu utilizarea de termene mai scurte și cerințe minimale necesare pentru îndeplinirea contractului.

 

De asemenea, este clarificată situația de excepție de la art. 19 din Legea nr. 98/2016, astfel încât autoritatea contractantă să poată aplica procedura simplificată sau, după caz, achiziția directă, pentru loturi individuale, atunci când sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege. Este precizat dreptul autorității contractante de a solicita operatorilor economici participanţi în comun la procedura de atribuire să adopte sau să constituie o anumită formă juridică numai după declararea ofertei câștigătoare și sub rezerva ca această condiție să fi fost prevăzută fie în documentația de atribuire, fie în anunțul de participare.

 

Se introduce obligația autorității contractante de a solicita ofertantului/candidatului să precizeze, în ofertă sau în solicitarea de participare, datele de identificare ale subcontractanţilor propuşi, numai dacă aceștia din urmă sunt cunoscuți la momentul depunerii ofertei sau solicitării de participare.

 

O nouă prevedere specifică faptul că nu poate fi aplicat criteriul costului/prețului cel mai scăzut în cazul atribuirii contractelor de achiziţie publică/acordurilor-cadru de proiectare și execuție. Clarificarea legislativă este necesară pentru a aduce un aport mai mare calității în raport cu prețul pentru contracele de lucrări care implică și partea de proiectare.

 

O altă clarificare vizează textul de lege în sensul că persoana care se consideră vătămată se poate adresa atât Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, cât și instanței de judecată. De asemenea, va fi mai explicită prevederea privind modul de curgere a termenului de soluționare a contestației, prevăzându-se expres că acesta este de 20 de zile lucrătoare de la data primirii copiei dosarului achiziției publice de către Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor, în urma transmiterii acestuia de către autoritatea contractantă odată cu punctul său de vedere asupra contestației, pentru a se evita prelungirea artificială a termenului de soluționare a contestației. Se va aplica un termen unitar, respectiv 5 zile lucrătoare, de comunicare a întâmpinării către instanța de judecată de către intimat, întrucât cele 5 zile calendaristice pot implica și zile libere, astfel se poate reduce în practică la 3 zile lucrătoare.

 

Precizăm faptul că, în ședința din 14 decembrie 2017, Guvernul a adoptat o ordonanță de urgență care reglementează modul de realizare a controlului ex-ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii. Scopul actului normativ este de a reglementa, la nivel superior legislativ, aria de cuprindere, autoritatea juridică a controlului ex-ante, obligațiile autorităților contractante în relație cu controlul ex-ante, precum și modul de derulare a acestui control. 

Primăria municipiului Câmpina a anuntat că intenționează încheierea unui contract de lucrări în vederea realizării studiului de fezabilitate pentru semaforizarea intersectiei străzii Constantin Stere cu strada Conductelor'.

 

Potrivit anunțului lansat de Primăria Câmpina în vederea realizării studiului de fezabilitate va avea loc o achiziție publică. Valoarea contractului 7.142,85 lei exclusiv TVA. Data limită de depunere a ofertelor este 23 octombrie 2017, ora 15.00.

 

Primăria Câmpina a precizat că termenul de prestare a serviciului este de 30 de zile. Criteriul de atribuire este pretul cel mai scăzut.

Pagini