Parcurile fotovoltaice din comunele Bănești si Dumbrăvești au fost evaluate de catre Agenția pentru Eficiență Energetică și Energii Regenerabile Ploiesti-Prahova. Instalarea acestora a dus la economii la bugetul local, motiv pentru care autoritatile din Dumbravesti vor sa dubleze capacitatea lor.

Primăriile care doresc să demareze lucrări de cadastru general primesc bani de la ANCPI, prin oficiile de cadastru și publicitate imobiliară (OCPI) şi în acest an. Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) a trimis către oficiile teritoriale bugetul aprobat pentru finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică la nivel de sector cadastral.

 

Primăriile care nu au mai beneficiat de fonduri pentru realizarea cadastrului general vor putea accesa anul acesta suma de 150.000 de lei/Unitate Administrativ Teritoriala (UAT), față de 135.000 de lei/UAT în 2016.

 

Totodată, potrivit modificărilor aduse Legii cadastrului și publicității imobiliare, începând din 2017, contractele de finanțare sunt multianuale, ceea ce înseamnă că primăriile nu pierd banii dacă nu finalizează lucrările până la sfârșitul anului. Plățile către primării vor fi efectuate după recepția finală a lucrărilor. Finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică la nivel de sectoare cadastrale din extravilan, și prin excepție, din intravilan, se realizează în baza unui contract de finanțare încheiat de UAT cu oficiul de cadastru și publicitate imobiliară de pe raza județului în care se află.

 

Pentru a veni în sprijinul primăriilor care doresc să acceseze aceste fonduri, ANCPI a actualizat Ghidul primarului pentru desfășurarea lucrărilor de înregistrare sistematică pe sectoare cadastrale. Acesta este disponibil pe pagina web a ANCPI: http://www.ancpi.ro/pnccf/documente/ghidul_primarului_v03.pdf.

 

Totodată, ANCPI a transmis către oficiile de cadastru și publicitate imobiliară teritoriale și către primării modelul de contract de finanțare. Oficiile teritoriale vor trimite primăriilor scrisori de intenție prin care sunt invitate să acceseze sumele alocate. În 2017, ANCPI poate finanța din venituri proprii lucrări de înregistrare sistematică la nivel de sector cadastral pentru 2.949 de UAT-uri, în restul de până la 3.181 de UAT-uri lucrările fiind finalizate sau în diverse stadii de execuție.

Vineri, 30 septembrie 2016, Consiliul Local Sinaia a aprobat modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 95/29.07.2016 privind criteriile de bază pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii construite prin ANL. Lista de priorităţi se stabileşte anual, iar solicitanţii înscrişi în lista de priorităţi, cu respectarea criteriilor de acces la locunțe care nu pot beneficia de repartizarea unei locuinţe în limita fondului disponibil în anul respectiv, pot primi repartiţii în anii următori, în limita fondului disponibil în fiecare an şi în noua ordine de prioritate stabilită.

 

Criteriile de acces la locuință

• Titularul cererii de repartizare a unei locuinţe pentru tineri, destinată închirierii, trebuie să fie major, în vârstă de până la 35 de ani la data depunerii cererii, şi să poată primi repartiţie pentru locuinţă în cel mult 36 de luni de la împlinirea acestei vârste.

• Titularul cererii de locuinţă şi ceilalţi membrii ai familiei acestuia - soţ/soţie, copii şi/sau alte persoane aflate în întreţinerea acestuia-trebuie să nu deţină şi să nu fi deţinut o altă locuinţă în proprietate şi/sau să nu fie beneficiarul unei alte locuinţe cu chirie, proprietate de stat, proprietate a unităţii administrativ-teritoriale sau a unităţii în care îşi desfăşoară activitatea, în localitatea Sinaia.

• Titularul cererii de locuinţă trebuie să îşi desfăşoare activitatea în localitatea Sinaia.

• Repartizarea locuinţelor se face în limita fondului disponibil, luându-se în considerare atât locuinţele libere din fondul existent, cât şi locuinţele ce urmează a fi finalizate în cadrul unor obiective de investiţii aprobate şi cuprinse în programul de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii.

 

Tinerilor care îndeplinesc aceste criterii de acces la locuință li se vor aplica criteriile de ierarhizare stabilite prin punctaj în vederea stabilirii ordinii de prioritate. În prezent, în carierul Platou Izvor sunt în construcție 3 blocuri ANL, în care vor fi disponibile 69 de unități locative. Termenul de finalizare al lucrărilor este la sfârșitul acestui an.

 

Întreaga Hotârâre de Consiliu va fi afisată pe http://www.primaria-sinaia.ro/

Pe drumul judeţean DJ 102 B, km 5+200, în localitatea Drajna, au fost finalizate lucrările de consolidare a platformei drumului, zona fiind cunoscută cu probleme privind alunecările de teren.

 

În ultimii ani, pentru a se menţine stadiul de viabilitate, s-au făcut intervenţii cu mixturi asfaltice sau balast, dar aceste intervenţii nu au rezolvat problema decât pe termen scurt. Din acest motiv s-a luat decizia realizării unei lucrări definitive, soluţia tehnică constând în executarea a 54 de coloane forate cu diametrul 88 cm şi lungime de 20 m, precum şi ziduri de beton pentru consolidarea coloanelor. Totodată, lucrarea a presupus executarea unor şanţuri de beton, a unor drenuri precum şi refacerea sistemului rutier.

 

Valoarea contractului este de 1.465.501,90 lei (cu TVA), iar termenul de execuţie a fost de 10 luni.

Consiliul Județean Prahova, în calitate de solicitant pe Programul Operațional Regional, a primit valoarea aferentă ultimelor cereri de rambursare pentru proiectele „Restaurarea şi consolidarea conacului Pană Filipescu, Filipeştii de Târg, judeţul Prahova” și respectiv „Centrul de Afaceri Multifuncţional Lumina Verde - Ploiești”.

 

Pentru proiectul „Restaurarea şi consolidarea conacului Pană Filipescu, Filipeştii de Târg” a fost rambursată suma de 97.244,30 lei aferentă cererii depusă la finalul lunii noiembrie 2015. Proiectul, cu o valoare totală de 7.496.423 lei, a fost finanțat în cadrul Programului Operational Regional 2007 - 2013, Axa prioritara 5 - Dezvoltarea durabila si promovarea turismului, Domeniul major de interventie 5.1 "Restaurarea si valorificarea durabila a patrimoniului cultural, precum si crearea/modernizarea infrastructurilor conexe".

 

Pentru proiectul „Centrul de Afaceri Multifuncţional Lumina Verde - Ploiești”, s-a primit suma aferentă cererilor de rambursare 6,7 și 8, depuse în lunile august, noiembrie 2015 și ianuarie 2016, în valoare autorizată de 14.768,59 lei (cu TVA). Proiectul cu o valoare totală de 40.450.278,35 lei a fost finanțat în cadrul Programul Operaţional Regional 2007-2013 – Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”, Domeniul major de intervenţie 1.1 „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, subdomeniul „Poli de creştere”.

 

Cu aceste rambursări se consideră finalizate cele două proiecte, urmând a se intra în perioada de utilizare și monitorizare.

Anunțul a fost făcut pe site-ul Salinei Slănic. Mina Unirea a fost închisă pe durata mai multor luni, conducerea salinei anunțând că este vorba de modernizarea obiectivului turistic.

 

Potrivit anunțului, Mina Unirea este deschisă în fiecare zi de miercuri până duminică, între orele 08:00 (primul transport in subteran) - 14:30 (ultimul transport in subteran)/ 15:30 (ultimul transport din subteran). În zilele de luni și de marți, mina este închisă circuitului turistic.

 

Primăria Sinaia a anunțat evenimentul, care va avea loc la Cota 1400, joi, la ora 10.00. Telegondola face parte dintr-un amplu proiect de modernizare a transportului pe cablu, care a început la Sinaia în 2007.

 

Gondola Carp este cea mai nouă investiție a Primăriei Sinaia și este singura din România care ajunge la o asemenea altitudine. De altfel, cu o săptămână înainte de inaugurare au avut loc numeroase teste, dar și exerciții de salvare în cazul unor defecțiuni. „Din acest moment orașul nostru deține unul dintre cele mai competitive domenii schiabile din țară”, a anunțat Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia. (foto: Primăria Sinaia). Gondola Carp asigură transportul de la Cota 1.400 la Cota 2.000, în apripierea Vf. Furnica. Investiția a fost posibilă după ce Primăria Sinaia a contractat un credit în valoare de 10 milioane de lei.

Guvernul a repartizat suma care revine fiecărui judeţ din cele 500 de milioane de lei destinate finanțării lucrărilor la drumurile județene și comunale, potrivit unei Hotărâri aprobate ieri, la propunerea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.

 

Reamintim că prin OUG nr. 47/2015 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015 și unele măsuri bugetare, sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru bugetele locale s-a majorat cu suma de 500 de milioane de lei pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și comunale.

 

Alocarea pe județe a fondurilor a avut la bază două criterii: repartizarea direct proporţională a banilor, în funcţie de lungimea drumurilor din judeţul respectiv şi capacitatea financiară, mai exact, s-au alocat bani mai mulţi pentru judeţele cu o capacitate financiară mai redusă. Cele două principii asigură repartizarea echilibrată a banilor pe judeţe, ceea ce va contribui la reducerea discrepanţelor dintre acestea.

 

Cele 41 de judeţe vor primi sume cuprinse între 9 şi 14 milioane de lei. În plan local, repartizarea pe unități administrativ-teritoriale se va face în funcție de lungime și starea tehnică a drumurilor de către consiliul județean, după consultarea primarilor.

Marţi, 6 octombrie 2015, la Conacul „Pana Filipescu” din comuna Filipeştii de Târg, a avut loc conferinţa de presă organizată cu ocazia finalizării proiectului „Restaurarea şi consolidarea conacului Pană Filipescu, Filipeştii de Târg, judeţul Prahova”, al cărui beneficiar este Consiliul Judeţean Prahova. Proiectul, cu o valoare totală de 7.496.423 lei, a fost finantat in cadrul Programului Operational Regional 2007 - 2013, Axa prioritara 5 - Dezvoltarea durabila si promovarea turismului, Domeniul major de interventie 5.1 "Restaurarea si valorificarea durabila a patrimoniului cultural, precum si crearea/modernizarea infrastructurilor conexe".

 

Conacul Pana Filipescu este un monument de arhitectură laică, ridicat la mijlocul sec. al XVII-lea, de către marele logofăt Pană Filipescu. Face parte din clădirile cu caracter civil şi, alături de palatul din Măgureni, palatul Cantacuzino din Filipestii de Târg şi mai târziu castelul din Mănesti, reprezintă un ansamblu de reşedinte laice cu detalii constructive noi şi rafinate, care pun în valoare abilitatea meşterilor locali. Construit în stil tradiţional, cu foişor cu coloane, un parter înalt, beciuri cu uşi largi, adăpostea în vremuri vestita bibliotecă a lui Constantin Cantacuzino Stolnicul (fiul postelnicului), erudit, poliglot si cărturar, cel care a renunţat la domnia Valahiei în favoarea nepotului său, Constantin Brâncoveanu.

 

Clădirea conacului a fost restaurată și amenajată pentru a răspunde următoarelor funcțiuni: la subsol, pivnițele boltite au fost amenajate pentru a găzdui o expoziție cu piese de lapidariu; la parter, sălile principale au fost restaurate și amenajate pentru expoziția de bază, cu tematică legată de istoria Cantacuzinilor, iar încăperile de pe latura de est au fost amenajate ca birouri pentru muzeografi; podul înalt al clădirii a fost amenajat ca mansardă, cu destinația de sală multifuncțională, legătura cu parterul fiind realizată printr-o scară nou construită. O serie de adaptări ale proiectului la o nouă situație a fost generată de descoperirile arheologice survenite în timpul realizării săpăturii pentru sub-fundare și hidroizolații. Ruinele descoperite, de mare interes pentru explicitarea istoriei locului, au fost cercetate și puse în valoare prin măsuri care au necesitat o serie de lucrări suplimentare.

 

În acelaşi timp, prin reabilitarea Conacului Pana Filipescu se are în vedere posibilitatea practicării turismului itinerant cu valenţe cultural – istorice pe „Drumul Voievozilor”, care pune în valoare traseele străbătute de oştile voievozilor Vlad Ţepeş, Mihai Viteazul, Constantin Brâncoveanu, Marei Basarab şi Antonie Vodă. Traseul transversal al acestui drum porneşte de la Mânăstirea Dealu, judeţul Dâmboviţa, se intersectează cu Drumul Vinului la Filipeştii de Pădure şi continuă spre sud prin localităţile Ariceştii Rahtivani, Târgşorul Vechi, Brazi, Puchenii Mari, Balta Doamnei şi Gherghiţa.

 

La eveniment au participat vicepreşedintele Consiliului Judeţean Prahova - Bogdan Toader, Liviu Muşat - directorul ADR Sud Muntenia, Rodica Paraschiv - prefectul Judeţului Prahova, Aurelian Manole - primarul comunei Filipeştii de Târg, reprezentanţi din partea constructorului, ai Primăriei Filipeştii de Târg, ai Muzeului Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova, ai Consiliului Judeţean Prahova etc. Totodată, în cadrul conferinţei de presă, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Regional, a făcut o scurtă prezentare a proiectelor derulate cu fonduri nerambursabile Regio 2007 – 2013 la nivelul judeţului Prahova.

Personalul de specialitate din cadrul SC Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești SRL a finalizat activitățile de amplasare a unui număr de 23 de bănci (noi) în Parcul Mihai Viteazul. Aceste acțiuni au vizat înlocuirea băncilor deteriorate, care nu au mai putut fi reparate, principala cauză a distrugerii fiind vandalizarea repetată a acestora.

 

Totodată, prin această inițiativă, societatea a venit în întâmpinarea tuturor solicitărilor în acest sens, primite din partea cetățenilor.

Primăria Municipiului Ploieşti, prin Direcția Tehnic Investiții, informează cetățenii că, în această perioadă, se efectuează lucrări de reabilitare trotuare în zona aferentă liniei de tramvai pe tronsonul cuprins între străzile General Vasile Milea și Constantin Dobrogeanu Gherea, respectiv pe strada George Coșbuc și strada Ștefan Greceanu, pe ambele sensuri de mers.

Pagini