Primarul Municipiului Ploieşti, Iulian Bădescu, a semnat în aceasta dimineaţă contractul de execuţie lucrări pentru proiectului “Realizarea Parcului Municipal Vest inclusiv a cailor de acces si a retelelor edilitare specifice – Parc Municipal Ploiesti Vest”.

 

Câștigătorul licitației de atribuire a contractului de lucrări este Asocierea: SC CONSTRUCTII ERBASU SA – SC PEPINIERA DE VAL D`YERRES DEUX SRL – SC DRUFEC CONS CF SRL, având un preț ofertat de 49.370.346 lei, fara TVA, durata de execuție fiind de 18 luni de la data semnării contractului.

Sursa de finanţare: bugetul local al Municipiului Ploieşti şi asistenţa financiară nerambursabilă din cadrul Programul Operaţional Regional 2007 – 2013.

Terenul pe care se doreste realizarea investitiei are o suprafata de 541.643 mp aflandu-se in zona de Vest a Municipiului, intre Centura de Vest si Gara de Vest. In prezent terenul este viran, neamenajat, remarcandu-se doar o flora spontana, crescuta haotic, fara valoare decorativa. Zona nu prezinta nici o sistematizare peisagistica si nu exista dotari urbane.

 

Componentele principale ale investitiei pe categorii de functionalitate:

Amenajari decorative:

- Amenajari peisagistice cu tematici de sezon – zona verde 446.363 mp

- Lac artificial – suprafata 1,2 ha si adancime maxima de 1,5

- Locuri de odihna, contemplare si picnic (4,1 ha) – pe aleile circulare, in zonele plantate precum si in zonele cu functiune speciala

- 3 Fantani arteziene – Fantana Anotimpurilor cu diametru de 12 m, cu 365 de jeturi perimetrale, Fantana Cascada sub forma de arc de triumf si Fantana Ochi cu forma eliptica

- Sera inchisa 1067 mp

 

- Elemente decorative:

-Moara de apa cu scranciob – 170 mp

-Sonda suport pentru aranjamente florale si panouri media cu inaltime de 7.70 m

-Stancarie artificiala amplasata la intersectia aleilor, in vecinatatea fantanii cu jeturi

 

Amenajari pentru activitati recreative si culturale:

- Pationar – suprafata de 30*60m cu dublu rol: iarna patinoar si vara ring de role

- Locuri amenajate pentru jocuri de sah sau table, in aer liber sau in module tip

- 5 locuri de joaca pentru copii, in ronduri cu diametrul de 25 m

- Platforme pentru acrobatii biciclete si role pentru adolescent si adulti

- Scena – suprafata construita de circa 3600 mp

- Foisor fanfara

- Zona pentru casatorii – un rond cu diametrul de 25 m

 

Amenajari pentru activitati sportive:

- Terenuri de sport

-4 terenuri de tenis de camp – 660 mp

-3 terenuri de baschet – 600 mp

-3 terenuri de handball / minifotbal – 1.125 mp

-2 terenuri de tenis la perete – 330 mp

- Piste de ciclism – 10.554 mp

 

Amenajari conexe:

- Alei carosabile si parcari auto – 45 zone cu capacitate totala de 380 de locuri

- Alei pietonale – 22.910 mp

- Gospodarii de ape (400 mp), instalatii de irigat, retele de apa si hidranti:

-Retea alimentare cu apa pentru lac, cladire administrativa, sera, grupuri sanitare, patinoar, fantani arteziene- se va face prin doua captari la 80 m adancime

-Retea de alimentare cu apa a instalatiilor de irigat

-Retea de infiltrare in sol a apei menajere epurate si a apelor pluviale

- Retea de canalizare, microstatii de epurare

- Retele electrice exterioare

- Cladire administrativa (756 mp) – regim de inaltime parter, cu spatii de birouri, vestiare, grupuri sanitare si dusuri si parcare proprie de 50 de locuri

- Grupuri sanitare si cabine de paza

- Platforma depozitare resturi vegetale – 3.317 mp

- Mobilier urban: panouri de informare, stalpi indicatori cu 2-6 tablite indicatoare, suporti pentru biciclete, 100 cosuri de gunoi.

Consiliul Judeţean Prahova a elaborat şi aprobat Planul de Dezvoltare Durabilă a Judeţului pentru perioada 2014 – 2020, document de bază care stabileşte direcţiile şi priorităţile de dezvoltare pentru perioada menţionată. Planul elaborat conţine un portofoliu de 888 propuneri de proiecte, reprezentând nevoile identificate la nivelul tuturor comunităţiilor locale prahovene. Pentru definitivarea acestui obiectiv Consiliul Judeţean Prahova va organiza o şedinţă consultativă la care vor fi invitaţi să participe primarii tuturor localităţilor, şefii instituţiilor şi ai serviciilor deconcentrate precum şi a altor entităţi interesate în finanţarea proiectelor.

 

Printre proiectele prioritare ale judeţului se regăsesc:

- „Modernizarea reţelei termice primare şi secundare a Municipiului Ploieşti şi a coşului de fum nr. 2 de la SACET Ploieşti, proiect ce se va realiza în cadrul unui parteneriat încheiat între Consiliul Judeţean Prahova, Consiliul Local Ploieşti şi operatorul Dalkia Termo Prahova. Proiectul are în vedere înlăturarea tuturor pierderilor de pe traseu şi modernizări tehnologice care vor avea ca efect îmbunătăţirea substanţială a eficienţei energetice;

- Modernizarea DJ 102 I – Câmpina – Valea Doftanei - Săcele, drum interjudeţean şi interregional ce va prelua traficul de tranzit de pe DN 1 pe durata lucrărilor la tronsonul de Autostradă Comarnic –Braşov. Modernizarea acestui drum va contribui şi la creşterea potenţialului turistic al Văii Doftanei;

- Extinderea şi reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare (faza a II – a), care se adresează în principal mediului rural, precum şi aducţiunea de apă potabilă Ploieşti – Mizil, investiţie ce va fi realizată în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară

- Parteneriatul pentru Managementul Apei Prahova.

Guvernul României a anunţat la începutul lunii august 2014, validarea de către Comisia Europeană a acordului de parteneriat cu România pentru perioada 2014 – 2020. Acest document reprezintă strategia României ca stat membru UE pentru accesarea fondurilor europene structurale şi de investiţii (FESI) în exerciţiul financiar 2014 – 2020. Acordul de parteneriat stabileşte modalitatea în care vor fi concentrate investiţiile din FESI 2014 – 2020 pentru a promova competitivitatea, convergenţa şi cooperarea, în vederea încurajării obţinerii unei dezvoltări inteligente, bazate pe creştere economică şi incluziune socială.

 

Totodată, pentru viitoarea perioadă de programare, Uniunea Europeană doreşte o mai bună reflectare a conceptului de competitivitate, în politicile şi acţiunile statelor membre. În această perioadă Guvernul României a demarat şi procesul de transmitere către Bruxelles a versiunilor oficiale ale programelor operaţionale în care se vor încadra viitoarele proiecte.

Primăria Municipiului Ploieşti, prin Direcția Tehnic Investitii, a transmis ordinul de incepere a lucrarilor pentru realizarea Parcului Municipal Vest, inclusiv a cailor de acces si a retelelor edilitare specifice – Centrul de Excelenta in Afaceri pentru Tinerii Intreprinzatori.

 

 

Va reamintim ca Intreprinderea Constructii Instalatii Montaje SA a castigat licitatia pentru executia acestei lucrari. Valoarea contractului este de 7.741.194,32 lei fara TVA, iar termenul de finalizare este 1 august 2015.

In vederea înlăturării efectelor calamnităţilor naturale produse de inundaţii în perioada aprilie- iulie 2014, Guvernul României a adoptat o hotărâre prin care se alocă din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului pe anul 2014, suma de 51.740.000 lei pentru Judetele Gorj, Vâlcea, Teleorman, Olt, Prahova şi Arges.

 

Din această sumă, Judeţului Prahova i-a fost alocat un total de 3.740.000 lei, fiind împărţit către unităţile administrativ teritoriale după cum urmează: Proviţa de Jos – 1.301.875 lei; Proviţa de Sus – 715.000 lei; Măgureni – 587.500 lei, Starchiojd – 157.500 lei, Teişani – 78.125 lei, Consiliul Judeţean Prahova – 900.000 lei.

 

Fondurile sunt utilizate pentru repararea unor drumuri comunale, drumuri săteşti, podeţe, poduri, drumuri judeţene dar şi pentru achiziţionarea a trei grupuri electrogene.

Proiectul de reabilitare a întregii zone unde este situată Mănăstirea Turnu, de la Târgșoru Vechi, a primit finanțare europeană, în cuantum de peste 4,7 milioane de euro. Consiliul Județean propune cofinanțarea investiției, din bugetul județului.

 

 

Potrivit unui proiect de hotărâre care va fi analizat în ședința CJ Prahova, se propune alocarea a 800.000 de lei, din bugetul județului, pentru cofinanțarea lucrărilor de reabilitare de la Mănăstirea Turnu. Lucrările vizează reabilitarea chiliilor, a ruinelor Bisericii Albe și ale Bisericii lui Mihnea Turcitu, precum și realizarea căilor de acces și a împrejmuirii. Trebuie precizat că zona este considerată una extrem de importantă din punct de vedere arheologic, Mănăstirea Turnu fiind considerată ctitorie certă a lui Vlad Țepeș.

Joi, 24 iulie 2014, au început lucrările de alimentare cu gaze naturale a Comunei Puchenii Mari, pe tronsonul DN1 (cuprins între Podul de pe Râul Prahova şi Şcoala Generală Puchenii Mari).

 

Lucrarea face parte dint-un proiect mai amplu care cuprinde o reţea de 21 de km ce urmează să deservească cele şapte sate ale comunei. Lucrarea implică o subtraversare a Râului Prahova şi se întinde pe fiecare latură a DN 1 pe o porţiune de câte 6 km.

Miercuri, 23 iulie, a fost finalizată prima etapa a lucrărilor de alimentare cu gaze a comunei Telega.

 

Practic au fost racordate la reţeaua cu gaze Şcoala Generală nr. 1, Grădiniţa nr. 1, Căminul Cultural „Nicolae Bălcescu” şi sediul primăriei Telega. În cadrul unui parteneriat, Consiliul Judeţean Prahova şi Primăria Telega au alocat suma de 150.000 de lei pentru achiziţionarea de centrale termice şi efectuarea lucrărilor de racordare a obiectivelor respective la reţeaua de gaze.

 

Săptămîna viitoare vor fi racordate la reţeaua de gaze primele şase gospodării pentru care au fost emise autorizaţile de branşare de către Primăria Telega. Finalizarea acestei etape reprezintă o transpunere în practică a programului Consiliului Judeţean Prahova privind îmbunătățirea calității vieţii locuitorilor judeţului şi atragerea de investitori.

Urmare a negocierilor cu Ministerul Transporturilor, astăzi a demarat a doua etapă a lucrărilor de alimentare cu apă a Comunei Puchenii Mari (sat de reşedinţă Puchenii Mari). Lucrarea se desfăşoară pe tronsonul DN1 între obiectivele Pod peste Râul Prahova de la limita comunei Gorgota, până la Şcoala Generală Puchenii Mari.

 

 

Lucrarea mai cuprinde o parte din Drumul Judeţean 140 până la limita cu satul Odăile şi satul Moara. Proiectul este finanţat în parteneriat public Consiliul Judeţean Prahova şi Primăria Puchenii Mari, costul investiţiei fiind de aproximativ 150.000 lei.

Primăria Ploiești intenționează să contracteze un nou credit furnizor, care să permită realizarea unui pasaj necesar pentru accesul pe străzile Depoului și Mimiu, în locul așa-zisului pod de lemn.

 

Valoarea creditului furnizor ar urma să fie, dacă proiectul va fi aprobat, de 28.211.420 lei. La această sumă se vor adăuga dobânzile şi comisioanele. Perioada de grație  ar urma să fie de doi ani, urmând ca plata să se realizeze până în 2018. Consiliul Local Ploiești a aprobat anul acesta varianta și indicatorii tehnico-economici pentru realizarea pasajului, însă situația financiară nu permite ca finanțarea să fie asigurată din bugetul local.

Primarul municipiului Ploiesti, Iulian Bădescu, a semnat contractul de execuţie pentru Centrul de Excelentă Ploieşti. Centrul de excelenţă va fi construit lângă Parcul Municipal Vest.

 

Prin acest proiect, edilul doreşte realizarea unei structuri care sa asigure conditii pentru dezvoltarea mediului de afaceri prin sprijinirea IMM-urilor, dezvoltarea spiritului antreprenorial in randul tinerilor, promovarea conceptului de dezvoltare economica durabila in randul oamenilor de afaceri si promovarea activitatilor economice desfasurate in Polul de Crestere Ploiesti - Prahova. Prin crearea acestei infrastructuri municipalitatea doreşte sa creeze noi oportunitati pentru locuri de munca, sa atraga noi investitii directe si sa creeze o societate bazata pe cunoastere.

 

Centrul de excelenta va fi o structura Parter + Etaj cu spatii destinate birourilor, o sala multifunctionala, o sala de intruniri, sala de mese, zona administrativa, spatii tehnice si alte dotari specifice. Tema de constructie si functionare a Centrului de Excelenta este „ECO”, adica o constructie sustenabila cu consum energetic redus si costuri mici de intretinere ulterioara. Beneficiarii directi ai proiectului sunt firmele nou infiintate si tinerii intreprinzatori care vor sa demareze diferite afaceri.

 

Constructorul desemnat câştigator în urma licitaţiei este SC Întreprinderea Construcţii Instalaţii Montaje SA. Valoarea lucrărilor se ridică la 7.741.194,32 lei + TVA, iar termenul de finalizare a lucrării este de 12 luni de la ordinul de începere al acesteia.

Consiliul Local Câmpina a aprobat la finele lunii trecute indicatorii tehnico-economici pentru reabilitarea Liceului Tehnologic Energetic Câmpina, care urmează să fie reabilitat cu fonduri europene. Din bugetul local, municipalitatea va acoperi cheltuielile neeligibile.

 

 

Valoarea totală a proiectului este estimată la 24.216.923,07 lei. Consiliul Local Câmpina a aprobat finanțarea din bugetul local a 382.496,28 lei, reprezentând contribuția de 2% din valoarea cheltuielilor eligibile. La această sumă, tot din bugetul local ar urma să fie suportate cheltuielile neeligibile și a celorlalte cheltuieli conexe în cuantum de 5.092.109, 11 lei.

Pagini